Nose Work

Att jobba med näsan är toppenkul för alla hundar, de har ett mycket stort behov av att använda sitt luktsinne. Nose work är ett enkelt och lättillgängligt sätt att tillfredsställa detta.

Nose work innebär sökövningar som görs både inom- och utomhus. Hunden tränas att känna igen och markera olika doftämnen. Söken sker i olika miljöer och kallas behållarsök, rumsök, utomhussök och fordonssök.

Mer information:
Regler doftprov
Tävlingsregler
SNWK

Vi har endast utbildade instruktörer, godkända och certifierade av Svenska nose Work Klubben (snwk) som håller i våra nose work kurser.