Nose Work 2

Att jobba med näsan är toppenkul för alla hundar, de har ett mycket stort behov av att använda sitt luktsinne. Nose work är ett enkelt och lättillgängligt sätt att tillfredställa detta.

Nose work innebär sökävningar som görs både inom- och utomhus. Hunden tränas att känna igen och markera olika doftämnen. Söken sker i olika miljöer och kallas behållaarsök, inomhussök, utomhussök och fordonsök.

I steg 2 introducerar vi fler sökområden och framförallt många olika typer av sök.

Delar av innehållet:
– Störningsträning.
– Behållarsök, fordonsök, utomhussök och inomhussök.
– Markeringar.
– Scanning och att läsa av sin hund.
– Doftprov.

Aktuell kurs: Ingen planerad kursstart för hösten 2019.

Anmäl till kurs

Genom att skicka in en anmälan godkänner du att vi får dessa uppgifter.