rallylydnad 4

Här går vi igenom fortsättningsklassens moment och kombinationer och banor för denna klass. Allt för att göra dig startklar för tävling i fortsättningsklassen.

Aktuell kurs:
Plats: Ramstadgatan 3B, Mjölby (kursen gårbland annat inomhus).
Kursstart: Tisdagen den 12 september 18.00.
Övriga kursdatum: 26/9, 10/10 och 30/10 (mån), alla gånger 18.00.
Kurskostnad: 600 :- för 4 gånger (c:a 5 tim) inkl. fika.
Deltagare: Max 5 deltagare.
Förkunskaper: Kunna de flesta moment i nybörjarklassen.