anmälan & villkor

DogSense HundUtbildning samlar in personuppgifter från dig, antingen via föranmälan via webbformuläret här bredvid eller telefon eller i samband med verksamhet.

Vi registrerar i normalfallet ditt namn, e-post och uppgifter relaterade till deltagande i vår verksamhet (såsom hundens namn och ras).

Vi behandlar inga känsliga personuppgifter. 

Vi behandlar personuppgifter för att administrera vår verksamhet och kommunicera med våra kursdeltagare. Det är nödvändigt för oss att hantera dessa personuppgifter för att administrera verksamhet och kommunicera med deltagare. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss. Om du väljer att inte lämna dina personuppgifter kan följden bli att du inte kan delta i vår verksamhet.

Överföring av uppgifter till tredje part
DogSense HundUtbildning har samarbete med ABF, läs gärna mer om deras verksamhet här.

Vi har också samarbete med Sommenbygdens Folkhögskola, och ansöker du till någon av våra gemensamma utbildningar, kan du läsa om deras policy här

Dina personuppgifter

En anmälan på kurs eller annan aktivitet är bindande, så anmäl dig inte om du inte är säker på att du kan gå!

Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att meddela oss skriftligen senast 14 dagar efter det att vi bekräftat din anmälan. Du har då rätt att återfå hela avgiften. Detta gäller dock inte om du påbörjat kursen. Om du ångrar dig efter dessa 14 dagar är du skyldig att erlägga full avgift för kursen/utbildningen.

Du måste själv kunna påvisa att vi nåtts av ditt meddelande att du inte kan/vill delta. 

Om kursen skjuts upp mer än en vecka eller om vi ändrar dag och tid har du rätt att avanmäla dig och återfå hela avgiften. 

Avbryter du kursen på grund av sjukdom (hos förare eller hund), betalar du endast för de gånger du deltagit, men detta kräver läkar- eller veterinärintyg.

Kontaktuppgifter

Mail:
therese@dogsense.se

Adress till lokalen:
Ramstadgatan 3B, Mjölby (mitt emot Lidl).

Anmäl till kurs

Genom att skicka in en anmälan godkänner du att vi får dessa uppgifter.